cennik tłumaczeń z języka rosyjskiego Kraków

Usługa tłumaczenia tekstów – co rzutuje na jej ostateczny koszt?

W efekcie otwarcia się Polski na firmy z większości krajów świata pojawił się większy popyt na usługę przekładu. Każdego dnia tłumacze sporządzają setki zwykłych i uwierzytelnionych tłumaczeń na bardziej bądź mniej powszechne języki, zarówno na zlecenie klientów biznesowych, jak i osób prywatnych.

Pomimo, iż w internecie łatwo wyszperać bezpłatne platformy oferujące translację, długo jeszcze nic nie zastąpi usług profesjonalnych tłumaczy, bowiem skorzystanie z ich pomocy jest nieraz obowiązkowe, przykładowo gdy musimy donieść uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich przypadkach staramy się wstępnie oszacować koszt tłumaczenia. Od czego więc zależy koszt przekładu?

Okoliczności wpływające na cenę przekładu

Na to ile docelowo będzie kosztowało nas tłumaczenie dokumentu wpływ mają poniższe czynniki:
1. Język, z którego lub na który planujemy przetłumaczyć tekst. Przekład z popularnych języków romańskich (włoski, hiszpański) albo germańskich (angielski, niderlandzki) będzie najczęściej tańszy niż tłumaczenie z mniej rozpowszechnionych wśród tłumaczy języków słowiańskich (np. ukraińskiego, rosyjskiego, białoruskiego) lub wschodnioazjatyckich (japońskiego, koreańskiego).
2. Kierunek przekładu. Tłumaczenie z innego języka na język polski jest generalnie o kilkadziesiąt procent tańsze niż przekład w kierunku odwrotnym.
3. Poziom skomplikowania tłumaczenia lub poruszane w tekście tematy. Przekład opracowań medycznych, dokumentów handlowych bądź prac naukowych wyceniana jest wyżej, dlatego że tłumacz musi dysponować nie tylko znajomością leksyki charakterystycznej dla konkretnej branży, lecz także należytą wiedzę, aby poprawnie zinterpretować tłumaczony tekst i nie popełnić podczas przekładu niedopuszczalnych błędów.
4. Czas ukończenia tłumaczenia. Jak przy większości usług, jeśli potrzebujemy czegoś “na zawołanie” musimy przygotować portfel na wyższe ceny.

Przekład zwykły a przysięgły

Warto zaakcentować, iż przekład wszelkiego typu dokumentów jak świadectwo urodzenia bądź świadectwa szkolne (dyplom ukończenia studiów, zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie tytułuje się przysięgłym, bowiem tłumacz obowiązkowo uwierzytelnia go stemplem z własnym nazwiskiem oraz numerem licencji tłumacza przysięgłego, a informację o danym tłumaczeniu wpisuje do rejestru, gdzie nadaje mu indywidualny numer, a także oznacza czy przekład powstał z oryginału, odpisu lub kopii. Tłumacze przysięgli zwykle określają stały cennik za translację najpopularniejszych świadectw i dokumentów tożsamości, natomiast w przypadku nieodzowności realizacji tłumaczenia poświadczonego innych dokumentów, koszt usługi oblicza się zawsze od objętości tekstu finalnego (nie wyjściowego). W przekładzie zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, tymczasem w przekładzie poświadczonym jest to 1125 znaków.

Nasza lokalizacja:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]