Masz świadectwo w języku rosyjskim? Zleć translację tłumaczowi przysięgłemu

Tu uzyskasz więcej informacji o działalności tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego Kraków

Ubiegłe lata to okres przypływu do Polski studentów i pracowników ze Wschodu. Przeważają między nimi Ukraińcy oraz Rosjanie. To powoduje, iż wzrosło zapotrzebowanie na usługi oferowane przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – zwłaszcza rosyjskiego, którego używa także duży odsetek Ukraińców. Dotyczy to szczególnie tłumaczy przysięgłych, mających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów urzędowych oraz osobistych – a te w głównej mierze są konieczne do podjęcia studiów czy też pracy w naszym kraju.

Kiedy konieczne są tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego?

Wyłącznie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest uprawniony do tłumaczenia różnego typu oficjalnych zaświadczeń wydanych przez urzędy z Białorusi, Kazachstanu, Rosji czy Ukrainy. Należą do nich między innymi certyfikaty potwierdzające zdobycie rozmaitych uprawnień i kwalifikacji zawodowych, akty urodzenia czy zawarcia związków małżeńskich, dowody osobiste oraz prawa jazdy, a także świadectwa ukończenia szkół i maturalne. Poza tym należy mu powierzyć tłumaczenia umów cywilno-prawnych i kontraktów, dokumentów bankowych, wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe czy rejestracji pojazdów.

Kto może zostać tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego?

Duże znaczenie tłumaczonych dokumentów powoduje, iż na tłumaczu przysięgłym spoczywa duża odpowiedzialność. Dlatego żeby wykonywać ten zawód, należy uzyskać stosowne uprawnienia. Tłumacz przysięgły winien ukończyć studia lingwistyczne, a w następnej kolejności zaliczyć państwowy egzamin potwierdzający jego umiejętności. Do rozpoczęcia pracy jako tłumacz przysięgły konieczne jest dodatkowo posiadanie obywatelstwa UE i pełna zdolność prawna.

Nasza lokalizacja:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]