Jakie zlecenia przyjmie prywatny detektyw?

Usługi prywatnych detektywów są coraz popularniejsze. Postanawiamy o skorzystaniu z ich oferty nie tylko w wypadku kłopotów rodzinnych. Ich usługi bywają przydatne również dla pracodawców – umożliwiają np. sprawdzenie czy zatrudniony będący na zwolnieniu lekarskim rzeczywiście nie jest w stanie pracować albo czy informacje przedłożone przez niego w zgłoszeniu o pracę są prawdziwe. Warto więc dowiedzieć się nieco na temat tego, jakie kwalifikacje winien posiadać detektyw i w rozstrzygnięciu jakich zagadnień może nam pomóc.

Prywatny detektyw – wymagania

Nie wszyscy mogą wykonywać pracę detektywa. Aby legalnie pracować w tym zawodzie, trzeba posiadać stosowną licencję, która przyznawana jest po zdaniu państwowego egzaminu. Wspomnijmy jeszcze, iż osoby podchodzące do egzaminu muszą także spełnić wcześniej wskazane wymagania. Najistotniejsze z nich to posiadanie obywatelstwa dowolnego z krajów wchodzących w skład UE, co najmniej średniego wykształcenia oraz świadectwa o nieposzlakowanej opinii uzyskanego od komendanta powiatowego lub miejskiego Policji. Wymogiem jest też niekaralność, a odnośnie byłych funkcjonariuszy Policji – brak zwolnienia dyscyplinarnego. Co ważne, kandydaci na prywatnych detektywów muszą ukończyć 21 lat.

Kiedy poprosić o pomoc detektywa?

Większość zleceń, które realizują detektywi dotyczy różnego typu kwestii rodzinnych. Do agencji detektywistycznej możemy zgłosić się m.in. gdy podejrzewamy, że nasz towarzysz życia jest niewierny lub nie mamy pewności, czy drugi rodzic dziecka należycie sprawuje nad nim opiekę. Detektyw pomoże nam także ustalić faktyczną wysokość zarobków byłego małżonka, co bywa bardzo przydatne podczas spraw o ustalenie wysokości alimentów.