Badania wysokościowe – w jakim celu wykonuje się testy

Dowiedz się, kto ma w swojej ofercie badania wysokościowe Kęty

Praca na wysokościach uznawana jest za zajęcie wiążące się z podwyższonym ryzykiem. Żeby wykluczyć występowanie niebezpiecznych wypadków, wprowadzono konieczność przeprowadzania specjalistycznych badań sprawdzających brak przeciwwskazań do wykonywania zawodów związanych z pracą na wysokościach. Jak przebiegają takie badania? Przez ile czasu zachowują ważność?

Badania wysokościowe – do pracy wykonywanej przynajmniej 1 metr nad poziomem podłogi

Definicję pracy na wysokości reguluje Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Według przepisów uznajemy za nią prace przeprowadzane na powierzchni znajdującej się co najmniej jeden metr nad poziomem ziemi. Do pracowników wysokościowych możemy zaliczyć osoby wykonujące prace między innymi na drabinach, masztach, podestach itd. Specjalistyczne badania pozwalają wykluczyć występowanie wady wzroku bądź innych przeciwwskazań mogących narazić pracownika na ryzyko. Jak przeprowadzane są badania wysokościowe? Składają się one z kilku części – badania laryngologicznego, okulistycznego oraz neurologicznego. Celem lekarza jest wykluczenie występowania u pacjenta epilepsji, krótkowzroczności lub chorób błędnika. Uzupełnieniem jest rutynowa konsultacja z lekarzem medycyny pracy.

Badania wysokościowe – jakie przeciwwskazania wykluczają kandydatów?

Badania do pracy na wysokości trzeba wykonywać co 2-3 lata. Pracownicy, którzy przekroczyli 50 lat muszą poddawać się im częściej – co 12 miesięcy. Najczęstszym przeciwwskazaniem do pracy na wysokościach jest niedowidzenie, konieczność noszenia okularów, a także padaczka i cukrzyca. Co ciekawe przeciwwskazaniem nie jest noszenie szkieł kontaktowych, chyba że praca wykonywana jest w szczególnym zapyleniu. To jednak nie wszystkie wymogi – niektórzy pracownicy, oprócz wspomnianych wyżej badań, muszą przejść także dodatkowe testy psychologiczne. Podlegają im m.in. operatorzy żurawi wieżowych, ciężkich maszyn budowlanych czy pracownicy obsługujący pulpity sterownicze.

Nasza lokalizacja:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: 608 315 680
E-mail: [email protected]