Badania psychologiczne kierowców – kto musi je wykonać?

Zamów badania psychologiczne kierowców Bielsko na http://www.testypsychologiczne.com.pl/badanie-kierowcow/

Przepisy prawne nakładają na niektórych kierowców obowiązek zrobienia badań psychologicznych i psychotechnicznych. Czym są tego rodzaju badania i kto ma obowiązek je zrobić?

Badania psychologiczne kierowców – komu potrzebne?

Nie wszyscy kierowcy zobowiązani są poddawać się tego rodzaju testom. Są one niezbędne dla dla instruktorów nauki jazdy oraz egzaminatorów, kierowców tramwajów oraz pojazdów uprzywilejowanych, przedsiębiorców dokonujących przewozów drogowych. Łatwo zauważyć zatem, iż są to badania potrzebne w przypadku kierowców zawodowych. Pozostałych kierowców mogą dotyczyć wyłącznie wtedy, kiedy zostaną oni skierowani na nie przez właściwe organa – czyli na przykład przez Policję – po doprowadzeniu do groźnej kolizji.
Istotą badań jest skontrolowanie osobowości, sprawności psychomotorycznej i sprawności umysłowej kierowcy, co ma zapewnić bezpieczeństwo jemu i pozostałym uczestnikom ruchu drogowego oraz niedopuszczenie do wypadków, które mogą być skutkiem na przykład nieuwagi czy zbyt wolnych reakcji.

Jak wyglądają badania psychologiczne kierowców?

Badania, jakim poddawani są kierowcy, nie są skomplikowane. Polegają zbadaniu reakcji psychomotorycznych z użyciem specjalnych urządzeń. W toku badań bierze się pod uwagę wiek osoby badanej, gdyż badane parametry obniżają się wraz z wiekiem, a zatem trzeba przyjąć odpowiedni punkt odniesienia.
Jeżeli chodzi o ważność testów, to badania kierowców zazwyczaj wykonuje się co 5 lat, ale gdy mają więcej niż 60 lat – co 30 miesięcy, natomiast kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, którzy ukończyli sześćdziesiąt pięć lat, zmuszeni są wykonywać badania każdego roku.

Nasza lokalizacja:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]