Masz nieterminowych klientów? Czas rozważyć automatyczną windykację należności

Szukasz szczegółowych wiadomości o taniej windykacji? Idealnie trafiłeś! Wejdź tu.

Może być sporo różnych powodów, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za wykonane zlecenie. Problem z przeterminowanymi fakturami dotyczy zarówno właścicieli firm, którzy oferują usługi dla biznesu, jak również firmy z profilem działalności kierowanym do odbiorców indywidualnych.

Robot Flobo do obsługi należności z modułem automatycznej windykacji

Przedsiębiorca może dochodzić swojej własności poprzez windykację. Choć określenie to prawie każdemu źle się kojarzy, po prawdzie oznacza to proces w trakcie którego prowadzi się wobec dłużnika szereg działań dopuszczone w aktualnych normach prawnych. Czynności te zmierzają do ściągnięcia zaległości. To tzw. windykacja polubowna, czyli cykliczne monitowanie nieterminowego kontrahenta i przypominanie o obowiązku wniesienia opłaty. O ile ta metoda windykacji pozostanie bez odzewu, dalszą możliwością jest windykacja sądowa. Jeżeli przedsiębiorstwo współpracuje z kilkudziesięcioma czy wręcz z kilkuset klientami i każdego miesiąca generuje identyczną liczbę faktur oraz paragonów, ryzyko, że jakiś procent opłat nie będzie wniesiony w określonym terminie niewątpliwie rośnie. W organizacji całego procesu księgowania wpłat pomaga polska aplikacja Flobo, służąca do automatycznej obsługi należności, która posiada także moduł automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja – procedura upominania o konieczności zapłacenia za fakturę

Aplikacja Flobo nie tylko monitoruje, czy na konto bankowe wpłynął przelew od klienta, ale w razie wykrycia jej braku w wyznaczonym terminie, rozpoczyna ona procedurę upominania o obowiązku opłacenia faktury. Przedsiębiorca wykorzystujący to narzędzie może przygotować indywidualne harmonogramy działań podejmowanych względem nieterminowych klientów, określając m.in. interwały między wiadomościami upominającymi. Notyfikacja o zbliżającym się terminie przelewu za fakturę przesyłana jest z aplikacji dodatkowo przed jego upływem do tych kontrahentów, którzy w poprzednim kwartale dwukrotnie wykonali przelew z opóźnieniem bądź którzy nie opłacili faktury w terminie w zeszłym okresie rozliczeniowym. Jeśli notyfikacje nie poskutkują, kolejnymi stadiami automatycznej windykacji prowadzonymi przez aplikację Flobo jest przesłanie noty księgowej o równowartości 40 EUR, a potem zgłoszenie informacji o dłużniku do BIG. Wreszcie, jeśli wymienione wyżej kroki zadziałają, Flobo prześle informacje o zadłużeniu do e-sądu.

Korzystanie z aplikacji do automatycznej księgowości oraz windykacji oszczędza czas poświęcany na nadzorowanie przychodzących należności, a po pewnym okresie skutkuje również ogromną poprawą terminowości u kontrahentów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]