Masz długi u wierzycieli? Może czas na restrukturyzację przedsiębiorstwa?

Kiedy przedsiębiorstwo przechodzi poważny kryzys, wierzytelności wobec kontrahentów rosną w zastraszającym tempie i decyzja o ogłoszeniu bankructwa zdaje się być najlepszym wyjściem, prawdopodobnie przyszedł czas na przemyślenie innej alternatywy: restrukturyzacji.

Co to jest postępowanie restrukturyzacyjne?

Restrukturyzacją można określić transformację przedsiębiorstwa dążącą do niedopuszczenia do jego upadłości i w następstwie wzrost jego wartości. Od 2016 r. postępowania restrukturyzacyjne reguluje Prawo restrukturyzacyjne. Nowe przepisy są bez wątpienia w wyższym stopniu nastawione na właścicieli firm i dostarczają im wiele instrumentów do zawarcia układu z wierzycielami. Same postępowania toczą się krócej aniżeli przed wejściem w życie nowej ustawy i są odformalizowane. Działania restrukturyzacyjne przynoszą wiele pozytywnych rezultatów: pomagają przystopować egzekucje komornicze, zahamować nakręcającą się spiralę zadłużenia, powstrzymać realizację niekorzystnych ugód, a przede wszystkim ochronić firmę przed upadłością.

Postępowania restrukturyzacyjne – o zatwierdzenie układu, sanacyjne, przyspieszone układowe

Wymieniona powyżej ustawa definiuje cztery modele postępowań restrukturyzacyjnych. Są to:
– postępowanie o zatwierdzenie układu toczące się bez uczestnictwa sądu. W tym postępowaniu to zadłużona firma przy współudziale z nadzorcą układu, którego notabene sama wybiera, osobiście przeprowadza negocjacje z wierzycielami i gromadzi ich głosy na piśmie. Zadaniem sądu jest tu wyłącznie potwierdzenie układu zgodnie z decyzją wierzycieli.
– przyspieszone postępowanie układowe, które umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po przygotowaniu i zaakceptowaniu rejestru wierzytelności w uproszczonej procedurze. Toczy się ono przed sądem, aczkolwiek w założeniu ma doprowadzić do szybkiego zawarcia układu pomiędzy dłużnikiem oraz wierzycielami. Takie postępowanie trwa z reguły około 6 miesięcy.
– postępowanie układowe, które wybierają przeważnie przedsiębiorcy zagrożeni niewypłacalnością. W tym bardzo skrupulatnym postępowaniu sąd może wyznaczyć tymczasowego nadzorcę sądowego, zabezpieczając tym sposobem dobytek dłużnika. Okres prowadzenia tego rodzaju postępowania jest często dłuższy aniżeli rok, gdyż w sprawach tyczących się wierzytelności spornych, to sąd decyduje o ostatecznej wysokości zobowiązania.
– postępowanie sanacyjne, które prócz działań mających na celu zawarcie układu z wierzycielami, umożliwia dłużnikowi przeprowadzenie działań sanacyjnych, a równocześnie zapewnia najpełniejszą ochronę przed egzekucją. Wiąże się to jednak z utratą zarządu nad przedsiębiorstwem.

Należy podkreślić, że istnieją ograniczenia, które określają to, jaki wariant restrukturyzacji może zostać przeprowadzony w konkretnej sytuacji. Dla przykładu, postępowanie o zatwierdzenie układu i przyspieszone postępowanie układowe można rozpocząć wyłącznie wówczas, gdy suma zobowiązań spornych nie przewyższa 15% całkowitych wierzytelności, w innym przypadku konieczne jest rozpoczęcie postępowania sanacyjnego lub układowego. Czynności restrukturyzacyjne są złożone, toteż jeśli postanawiasz o ich przeprowadzeniu, ale nie jesteś pewien, jaki rodzaj będzie najlepszy dla Twojego przedsiębiorstwa, obligatoryjnie zgłoś się po wsparcie do doradcy restrukturyzacyjnego.