Kto może skorzystać z metody kasowej?

Porządna porcja informacji o metodzie kasowej. Zobacz koniecznie!

Osoby prowadzące działalność gospodarczą z reguły rozliczają się z fiskusem metodą memoriałową, zgodnie z którą zobowiązanie zapłaty podatku od towarów i usług pojawia się w momencie wystawienia faktury. Niestety w tej sytuacji urząd skarbowy nie nie rozpatruje czy zapłata od kontrahenta pojawiła się na rachunku płatnika VAT. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług wynika nie prędzej niż po uzyskaniu płatności od kontrahenta.

Z metody kasowej może korzystać większość rodzimych właścicieli firm

Nieterminowość w przesłaniu należności nie jest rzadkością. Osoby prowadzące działalność gospodarczą co rusz znajdują się w sytuacji, kiedy muszą co jakiś czas dopominać się od kontrahenta wniesienia należności za dostarczone produkty lub zrealizowane usługi. Jeżeli takie przypadki zdarzają się regularnie, nawet świetnie działające przedsiębiorstwo może stracić płynność finansową, nie wnieść przysługujących podatków na czas i finalnie otrzymać od urzędu skarbowego bardzo wysoką grzywnę. Szczęśliwie mali przedsiębiorcy, innymi słowy przedsiębiorstwa których przychód ze sprzedaży w roku poprzedzającym nie przekroczył razem z podatkiem dwóch milionów euro, są uprawnieni do korzystania z metody kasowej zawieszając tym samym termin rozliczenia się z podatku do chwili otrzymania od kontrahenta należności. Ze względu na określony przez przepisy limit z rozliczenia metodą kasową może skorzystać ewidentna większość polskich właścicieli firm, niemniej jednak powinni oni mieć świadomość, że korzystanie z tej drogi rozliczenia działa również w odwrotnym kierunku. Gdy więc sami mają problem z dotrzymaniem terminów opłat, nie wolno im potrącić podatku VAT z faktury zakupowej dopóki nie uiszczą danej należności. Deklarację o chęci przejścia na metodę kasową dostarcza się urzędowi skarbowemu na druku VAT-R. Wymagane jest także przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT i obligatoryjne sygnowanie wszystkich wydanych faktur dopiskiem “metoda kasowa”.

Metoda kasowa wymaga skrupulatnego śledzenia wpływu opłat

Rozliczenie podatku od towarów i usług metodą kasową jest nieraz odradzana mniejszym przedsiębiorcom przez obsługujące je biura rachunkowe. Na ogół powodem tego jest kwestia codziennego kontrolowania wpływających płatności związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa zmusza bowiem do skrupulatnego ich pilnowania, żeby nie przegapić terminu uiszczenia podatku. W przypadku firm, które wysyłają miesięcznie do kilkunastu faktur nie powinno być z tym problemu. Z kolei już przy kilkuset dokumentach nadzór wpłat wpływających na konto firmowe może zajmować nawet parę godzin dziennie. Dla takich firm rekomendowanym rozwiązaniem, które umożliwia zmniejszenie ryzyka pomyłek przy księgowaniu oraz zaoszczędzenie czasu, jest użycie aplikacji służącejdo automatycznego monitoringu należności, jaką jest między innymi robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]