Faktura proforma – znaczenie i wykorzystanie w biznesie

Kliknij tutaj jeśli jesteś zainteresowany proforma znaczenie.

Wszyscy, którzy prowadzą swoją działalność gospodarczą, ale również i gros osób dokonujących zakupów online, otrzymali przynajmniej raz fakturę pro forma. Nie wszyscy jednakże wiedzą, czym faktycznie jest ten dokument i czym odróżnia się on od typowej faktury.

Faktura proforma – czy to dokument księgowy?

Po łacinie pro forma znaczy „tymczasowo”, dlatego nierzadko spotykamy się z określeniem, iż faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I owszem, taka faktura nie jest dokumentem księgowym, zatem nie uwzględnia się jej w księdze przychodów i rozchodów lub w ewidencji księgowej. Rekomenduje się jednakże zatrzymać ją np.w celu dopełnienia dokumentacji transakcji.

Faktura proforma winna być traktowana wobec tego jako dowód handlowy, który rodzajem przedłożenia danej oferty. Nie stanowi potwierdzenia wykonania usługi czy kupna towaru, czyli zgodnie z ustawą o VAT nie wywołuje następstw w obszarze podatku VAT. Czy zatem faktura proforma jest ostateczna? Nie, bowiem tyczy się usługi czy też sprzedaży, która jeszcze nie została zrealizowana, więc warunki transakcji w niej zaprezentowane mogą wciąż podlegać negocjacjom.

Faktura proforma powinna być wyraźnie oznaczyć

Faktura proforma zawiera te same elementy oraz wygląda podobnie jak faktura VAT, miedzy innymi:

  • miejsce i datę,
  • dane stron (wystawcy i odbiorcy),
  • nazwę towarów albo usług, stanowiących przedmiot transakcji (wespół z wykazaniem ich ilości, jednostek miary itd.),
  • wartość netto oraz brutto (zarówno pojedynczych produktów i usług, jak i wartość pełnego zamówienia) opisana również słownie,
  • informacja o kwocie naliczonych rabatów,
  • stawka i naliczona z tego tytułu wysokość podatku VAT,
  • określenie terminu zapłaty,
  • określenie daty wykonania usługi lub dostarczenia towaru.

Taką fakturę trzeba oznakować zauważalnie w nagłówku określeniem “PRO FORMA”, by nie było żadnych trudności z rozróżnieniem tego dokumentu od stosownej faktury VAT, wywołującej skutki podatkowe. Powinno się również mieć na uwadze, iż ten typ faktury nie zwalnia z konieczności przekazania klientowi wiążącej faktury VAT. Co kluczowe, faktury proforma nie wystawia się w momencie, kiedy odbiorca zapłaci w całości za przedmiot transakcji bądź przeleje przedpłatę.