Przechowywanie i transport odpadów – kontenery stalowe

Jeśli potrzebujesz kontenera otwartego, koniecznie sprawdź ekombud.pl

Nie wszystkie śmieci mogą być wyrzucane do koszy na surowce zmieszane lub wtórne. Dotyczy to głównie tych, które są wytwarzane w czasie wszelkiego typu renowacji i prac budowlanych, jak również odpadów industrialnych. Muszą one zostać odwiezione do wyznaczonego punktu zbiórki selektywnej, gdzie będą poddane utylizacji zgodnie z ustawą o odpadach. W wielu sytuacjach mogą jednakże wyniknąć trudności związane z gromadzeniem i przewozem odpadów. By się przed nimi ustrzec, należy wyposażyć się w kontenery na odpady przystosowane do ich specyfiki.

Kontenery na śmieci – rodzaje

Najprostsze kontenery otwarte są przystosowane do gromadzenia i przewozu gruzu, opakowań, starych mebli i pokrewnych odpadów. Poza tym dostępne są też kontenery uszczelniane, które doskonale sprawdzają się przy wywozie nieczystości ciekłych i półpłynnych (m.in. tych pochodzących z oczyszczalni ścieków). Szczelne łączenia są również konieczne w przypadku kontenerów na śmieci sypkie, takie jak wióry metalowe, trociny bądź granulaty. Proces ich załadunku usprawnia zamontowana fabrycznie podawarka ślimakowa. Najprostsze do przewożenia są rzecz jasna kontenery rolkowe, wyposażone w mechanizm ułatwiający ich przemieszczanie.

Kontenery stalowe – dla ekip sprzątających i firm budowlanych

Odbiorcami oferty producentów kontenerów stalowych są różne firmy. Wśród nich można wymienić między innymi przedsiębiorstwa budowlane, ekipy sprzątające oraz zajmujące się opróżnianiem mieszkań, jak również wszelkiego typu zakłady produkcyjne. Na kupno kontenerów na śmieci decydują się firmy świadczące usługi wywózki odpadów wielkogabarytowych i gruzu. Użyczają je one swoim klientom, a po zapełnieniu przewożą do punktu legalnego ich magazynowania lub utylizacji.

Nasza lokalizacja:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]