Projekty budowlane – to musisz wiedzieć

Jeżeli szukasz więcej wiadomości dotyczących wykonania projektów budowlanych Kraków, zajrzyj na joannaklusak.com

Ciężko znaleźć ważniejszą rzecz niż budowa mieszkania. Powinniśmy przy tym pamiętać, iż nie jest to proste zadanie, a szczególne trudności wiążą się z dopełnieniem różnych oficjalnych formalności. W pierwszej kolejności należy otrzymać pozwolenie na budowę – a będzie zatwierdzone, kiedy okażemy projekt budowlany. Projekt powinien być przygotowany przez architekta, a jego treść określają odpowiednie przepisy. Co więc powinno się w nim znaleźć? Zachęcamy do lektury naszego poradnika.

Projekty budowlane – wymogi

Najważniejszą częścią projektu budowlanego jest plan zagospodarowania działki. Plan musi zostać opracowany na mapie w skali 1:500 podpisanej przez geodetę i posiadać układ istniejących i planowanych budynków oraz sieci gazowych i wodociągowych. W planie zagospodarowania powinny być zawarte też dane o punkcie przechowywania śmieci, rozmieszczeniu roślin i ogrodzeniu. Projekty budowlane muszą też posiadać projekty budowanych domów i nierzadko także oświadczenia podmiotów dostarczających wodę, gaz i prąd. W niektórych sytuacjach konieczne okaże się również zawarcie rezultatów testów geologicznych.

Projekty budowlane – po co są?

Jak przed chwilą wspomnieliśmy, projekty budowlane będą potrzebne byśmy mogli otrzymać pozwolenie na budowę. Pamiętajmy, że rozpoczęta budowa musi przebiegać według strategii ustalonej w owym dokumencie, a wszelkie niedopatrzenia będą powodem jej nieodebrania.

Nasza lokalizacja:
Joanna Kłusak Architekt
ul. Domki 17/1
31-519 Kraków

Mob.: +48 668 648 646
E-mail: [email protected]