Osuszanie piwnic i fundamentów – komu zlecić?

Nawet gdy budowla stoi jest na terenie, gdzie wody gruntowe występują stosunkowo nisko, istnieje niebezpieczeństwo, iż z biegiem czasu ściany będzie przenikać woda. Może się to przydarzyć także niespodziewanie w wyniku zalania przez nieszczelną instalację hydrauliczną albo z powodu podtopienia, a nieraz pojawienie się wilgoci przebiega stopniowo na skutek nieprawidłowo wykonanej lub uszkodzonej hydroizolacji ścian.

Osuszanie ścian – najpierw rozpoznanie przyczyn

Zawilgocenie murów nie świadczy od razu, że dom nie nadaje się do zamieszkania. W pierwszej kolejności powinno się zacząć od zlokalizowania przyczyn tworzenia się wilgotnych plam. W pomieszczeniach takich jak kuchnie, toalety i niewietrzone piwnice pojawiająca się na ścianach pleśń jest często następstwem przecieków z uszkodzonego tarasu albo dachu lub skraplania się pary wodnej. Takie przypadki wymagają użycia jednego lub wielu rozwiązań: przywrócenia poprawnej wentylacji w pomieszczeniach, ogrzania murów, ocieplenia ścian, osuszania kondensacyjnego, użycia powłok paroszczelnych albo poziomych blokad przeciwwilgociowych. Niestety na terenach, gdzie wody gruntowe sięgają wysoko i przenikają fundamenty oraz ściany budowli lub gdy zdarzyło się podtopienie w wyniku powodzi (względnie silnych opadów atmosferycznych), osuszenie murów jest już zadaniem dla profesjonalistów z zakresu hydroizolacji.

Metody osuszania ścian

Profesjonaliści, którzy mają ogromne kwalifikacje w osuszaniu murów zarówno budynków mieszkalnych, jak i przemysłowych, zaczynają swoją pracę od analizy źródła zawilgocenia i stanu podmokłych murów. Stanowi to bazę do określenia adekwatnych sposobów i produktów służących do osuszenia. Zawilgocenie obiektu ceglanego, którego tynki puchną i odpadają, a na murach pojawiają się plamy, prawdopodobnie spowodowane jest kapilarnym przenikaniem wilgoci przez mury. Po niezabezpieczonych ścianach z cegły woda wspina się wysoko – nieraz wręcz na kilka metrów. Zdarza się to nierzadko, w szczególności w starych budynkach, aczkolwiek można na to zaradzić przywracając hydroizolację poziomą ścian, która wstrzyma podnoszenie się wilgoci ku górze. Następnym krokiem, oczywiście po odpowiednim przygotowaniu ścian, jest pozbycie się grzybów i pleśni oraz nałożenie izolacji pionowej.

Efektywne osuszenie ścian polega czasami odtworzenia hydroizolacji z zewnątrz. Zadaniem wykwalifikowanej ekipy jest wtedy odsłonięcie zewnętrznej powierzchni ścian fundamentowych, usunięcie zdegradowanej papy termozgrzewalnej, izolacji bitumicznej czy mat bentonitowych, a w następnej kolejności nałożenie izolacji pionowej mineralnej albo elastycznej. Częstokroć niezbędne będzie również odnowienie łączenia izolacji ścian z izolacją pozostałych elementów budynków, jak dylatacje, ściany żelbetowe oraz stropy żelbetowe.