Hydroizolacja ściany fundamentowej obowiązkowym etapem prac budowlanych

Każdy budynek składa się z paru typów ścian. Do tych najbardziej istotnych bez wątpienia wlicza się ściana fundamentowa, która niezwykle często określana jest również mianem fundamentów. Fundament to podwalina nieruchomości. To on przejmuje pojawiające się obciążenia, po czym przenosi je na grunt. Dzięki temu całość konstrukcji budynku odznacza się stabilnością. Zadaniem ściany fundamentowej jest więc powiązanie w sposób bardzo stabilny konstrukcji budynku z gruntem. Nie trudno w związku z tym domyśleć się, że ściana tego rodzaju musi zostać właściwie postawiona.

Ściana fundamentowa – właściwe metody hydroizolacji

Aby ściana fundamentowa cechowała się trwałością i odpowiednio spełniała swoją rolę, musi zostać solidnie osłaniana przed wpływem wilgoci. Należy wiedzieć, że wielu inwestorów, architektów, a nawet wykonawców robót budowlanych nie dysponuje wystarczającą wiedzą, która pozwala na dobranie najlepszej metody hydroizolacji. Stosowanie nieodpowiednich substancji hydroizolacyjnych bądź niewłaściwie dopasowany budulec sprawiają, że ściana fundamentowa może okazać się nieodporna na działanie wody. A wówczas pojawić mogą się bardzo duże problemy.

Ściana fundamentowa – zasady wykonania i doskonały materiał

Beton okazuje się być najlepszym materiałem do wykonania ściany fundamentowej. Sprawdza się on zwłaszcza tam, gdzie poziom wód gruntowych jest dość wysoki. Na materiale tego typu z powodzeniem można wykonać naprawdę skutecznie funkcjonującą hydroizolację. Powinno się jednak pamiętać, że jeśli w ścianie wykonano łączenie fug, to miejsca te powinny zostać zabezpieczone w wyjątkowy sposób. Jest to wynikiem tego, że miejsca te są słabe i to na ogół właśnie przez nie przedostaje się woda gruntowa, powodując uszkodzenie ściany. Dość słabym materiałem do wykonania ścian fundamentowych okazuje się być z kolei czerwona cegła. Ten rodzaj materiału wilgoć przenika bez trudu. Co więcej, woda wspina się w górę ściany, wywołując takie defekty, jak puchnięcie, a następnie odpadanie tynku. Do tego dodać należy szpecące zacieki. Z tego powodu przygotowanie hydroizolacji ściany fundamentowej najrozsądniej jest zlecić mającej duże doświadczenie firmie.